select
Three LA36 actuators used to adjust and tilt the assembly table

De oplossing voor twee productieprocessen

Toen de firma Schneider Electric aanklopte bij de firma Krikke de Wit Technische Tiloplossingen was er een ding duidelijk. De fysieke belasting voor de medewerkers binnen de productielijn voor server racks, grote stalen computer patchkasten, moest aanzienlijk omlaag. De oplossing werd een verstelbare en kantelbare assemblagetafel; projectnaam N111, genaamd. Dit bleek niet alleen een uitkomst voor het productieproces zelf, maar de applicatie is tevens ingesteld om de werknemers te beschermen tegen overbelasting.

‘Schneider Electric heeft meerdere vestigingen op de wereld waar deze racks geassembleerd worden. Elke vestiging heeft, naar lokale gebruikelijke handelswijze, een oplossing voor deze problematiek. De vestiging Helmond is daarin het meest ver gegaan.’ Vertelt Geert Krikke, directeur van Krikke De Wit Technische Tiloplossingen.

‘Naast het vermijden van de fysieke belasting, is er bijvoorbeeld ook een timer ingebouwd. Op deze manier kan de kanteling niet te vaak binnen een bepaalde tijdsduur worden uitgevoerd. Het tempo van de werknemers wordt zo gereguleerd en soms zelfs afgeremd. Het afremmen vermindert ook de fysieke belasting en blijkt een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van het product.’ , vervolgt hij. De assemblagetafel verstelt en kantelt door middel van LA36 actuatoren van LINAK Actuator-Systems. Deze worden aangestuurd door een Schneider Electric PLC. 

Veiligheid bij gebruik
Het verbaast niet dat er op nog meer vlakken rekening is gehouden met de productiemedewerkers van Schneider Electric. Naast de logische CE certificering zijn er meerdere veiligheidsaspecten waaraan is gedacht. Zo leest het systeem aan welk soort server rack er wordt gewerkt, strookt de stand van de borgklemmen niet met de afmeting van het rack, dan stopt het systeem de kantelfunctie. Zo worden ongelukken voorkomen.
Natuurlijk zijn er ook andere risico’s. De LA36 actuatoren van LINAK leveren veel kracht waar heel bewust mee om moet worden gegaan. Vandaar dat de bedieningskast zich verder dan een armlengte van de assemblagetafel bevindt. Verder dient de kantelfunctie te worden geactiveerd met twee handen en is er een duidelijke training aangeboden die werd ondersteund door een handboek.


The server rack held in upright position

Handige opties
Naast veiligheidskenmerken zijn er meerdere opties beschikbaar door de aansturing door PLC.

  • Werkhoogte-instelling
  • Te assembleren model
  • Weergave Countdown volgende kanteling en de Counter Reset
  • Weergave kantelhoogte en ‘veilig om te kantelen’
  • Weergave Noodstop
    Foutdiagnose
The PLC control system compatible with the LINAK actuators

Aansturing en uitvoering
Een van de redenen om voor LINAK Actuator-Systems te gaan als leverancier is de compatibiliteit van de LA36 actuatoren met de PLC aansturing. Verder zijn de actuatoren parallel aan te sturen en leveren ze de benodigde kracht. Dit zowel voor de hoogte verstelling als voor de kanteling. “Er is geselecteerd op basis van de eigenschappen: Compacte inbouwwijze, eenvoud van aansturing door PLC, eenvoud om synchroon te werken en de prijs in vergelijking met andere oplossingen.” Legt Geert Krikke uit.

De handzame assemblagetafel is een goede oplossing voor de initiële vraag gebleken. Productiemedewerkers van Schneider Electric in Helmond werken sinds de invoering van de N111 op de juiste werkhoogte, met het juiste tempo en in een zo’n veilig mogelijke geautomatiseerde omgeving.

Leer meer over ergonomische oplossingen in de industriële sector.