select
 
LINAK Mission & Vision

MISSIe & VISIe

ONZE DOEL & MISSIE
Wij leveren innovatieve actuatoroplossingen die de kwaliteit van ieders leef- en werkomgeving verbeteren.

ONZE VISIE
Wij zullen wereldleider zijn in het leveren van innovatieve kwaliteitsactuators binnen onze kernsegmenten.

ONZE WAARDEN
De resultaten die LINAK bereikt heeft in de afgelopen jaren zijn gebaseerd op waarden welke definiëren waar we voor staan. Onze waarden staan hoog in het vaandel en iedere twee jaar onderzoeken of we deze op de juiste manier nastreven. 

 • Klantoriëntatie
  Het luisteren naar en het begrijpen van de wensen van onze klanten zijn de sleutel in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Waar onze klanten zijn, daar wil LINAK zijn. Onze dochtervestigingen begrijpen de lokale cultuur, spreken de taal en staan dichtbij de klanten om hen op de beste manier van dienst te kunnen zijn. 
   
 • Creativiteit
  Door creatief denken is LINAK tot stand gekomen. Creativiteit gaat hand in hand met innovatie - wanneer het gaat om het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en het vinden van nieuwe applicaties voor onze producten. Zo lang creatieve ideeën resulteren in toegevoegde waarden voor onze klanten blijft LINAK dit nastreven. 
   
 • De wil om te veranderen
  We leven in een snel veranderende wereld. LINAK heeft zich toegewijd om de veranderingen in de markt nauwlettend te volgen. Om te blijven verbeteren en innovatieve oplossingen te leveren blijven we te allen tijde flexibel en staan open voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
   
 • Loyaliteit, openheid en eerlijkheid
  We zijn loyaal naar onze waarden, en we zijn loyaal richting onze klanten. Vertrouwelijke informatie blijft vertrouwelijk bij LINAK. Wij communiceren open en eerlijk met elkaar en onze klanten. We zijn open en eerlijk in alle aspecten van ons dagelijks werk bij LINAK. We bespreken problemen en gaan uitdagingen aan om betere oplossingen te vinden. 
   
 • Enthousiasme en individuele efficiëntie
  Onze cultuur is gebaseerd op enthousiaste medewerkers die continu op zoek zijn het verschil te maken voor onze klanten, de organisatie en voor zichzelf. We willen zo efficiënt mogelijk werken door LEAN toe te passen in alle mogelijke processen van ons dagelijks werk.
   
 • Werktevredenheid en hulpvaardigheid
  LINAK streeft ernaar dat alle medewerkers tevreden en trots zijn met de bedrijfsresultaten. Medewerkers hebben invloed hun dagelijks werk. We nemen actief deel in het welzijn van collega's bij LINAK. We helpen, ondersteunen en stimuleren hen om het beste uit zichzelf te halen.
Zaken doen met LINAK
We willen niet slechts leverancier zijn voor onze klanten…
Onze richtlijnen
We respecteren de mens en leefomgeving – dit streven wij na in onze richtlijnen.
Meld u aan voor Nieuws
Blijf op de hoogte van het LINAK nieuws.
Neem contact op met LINAK
Deskundig advies en een nauwe samenwerking…